Onderzoek biologische agentia

Stoffenmanager® BioRisk Pilot project

Door de Covid-19 pandemie is er meer aandacht gekomen voor de gezondheidsrisico’s door biologische agentia. In 2021 veroorzaakten naar schatting alleen overdraagbare ziekten wereldwijd al 310.000 werkgerelateerde sterfgevallen. Momenteel zijn de blootstellingsminimumeisen aan biologische agentia binnen werksituaties vastgelegd volgens de Europese richtlijn “2000/54/EG”, maar er bestaat nog steeds geen norm voor de beoordeling ervan. Dit maakt het voor Arbo-professionals vaak een uitdaging maken om de blootstelling aan biologische agentia te beoordelen. Bovendien zijn hulpmiddelen voor gevareninventarisatie, risicobeoordeling en implementatie van beheersmaatregelen voor biologische agentia schaars.

“Met Stoffenmanager® BioRisk krijgen Arbo professionals de tools en nodige kennis in handen om zelf op een eenvoudige manier de blootstelling aan biologische agentia te beoordelen.”

BioRisk Pilot project

Daarom ontwikkelt Stoffenmanager® in nauwe samenwerking met een internationaal wetenschappelijk consortium ( IRSST- Canada, Lisbon School of Health Technology /Polytechnic Institute of Lisbon; NFA - Denemarken en AEHI, -Spanje ) een nieuwe kwalitatieve risicobeoordelingstool voor blootstelling aan biologische agentia als waardevolle aanvulling voor bedrijven die hiermee te maken hebben. We zijn met het project nu in de fase beland waarin we samen met bedrijven in verschillende sectoren blootstellingsscenario’s willen testen. Werkt u in de Veehouderij, dierenasiel of veterinaire sector, Land-, tuin- of bosbouw, Afvalverwerkende industrie, Waterzuivering , Gezondheidszorg, Farmaceutische industrie of Voedselproductie? Dan is de Stoffenmanager® BioRisk voor u interessant! Help ons deze tool verder ontwikkelen!

Wat betekent het voor u

Onze experts komen bij u op locatie om een Risicobeoordeling uit te voeren. Dit zal maximaal een dag in beslag nemen.De resultaten van de beoordeling worden met u besproken en u ontvangt van ons gratis de BioRisk RIE waar u verder mee kunt.

Aanmelden BioRisk pilot project

Wil uw bedrijf graag bijdragen aan deze innoverende ontwikkeling, is het bedrijf gevestigd in Nederland en werkzaam in één van de volgende sectoren: Veehouderij, dierenasiel of veterinaire sector, Land-, tuin- of bosbouw, Afvalverwerkende industrie, Waterzuivering, Gezondheidszorg, Farmaceutische industrie of Voedselproductie?

Mail ons uw gegevens en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Aanmelden kan tot en met 1 september 2023.