Industrie collega's

Stoffenmanager® en de RI&E

Wat is een RI&E?

Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie: een hulpmiddel dat werkgevers in de gelegenheid stelt om de risico’s op de werkplek in kaart te brengen en daar concrete acties aan te verbinden. Denk aan risico’s zoals (langdurige) blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen, wat kan leiden tot ziekte en langdurig uitval. Met een RI&E stimuleert u een gezonde en veilige werkplek, met als doel zo min mogelijk gezondheidsklachten, ziekteverzuim, en bedrijfsongevallen. Aan de hand van de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld, waar de maatregelen in staan om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken, te reduceren, of te vermijden.

Waarom is een RI&E belangrijk?

Vanuit de Arbowet is iedere werkgever met personeel verplicht een RI&E op te stellen. Onderzoek toont namelijk aan dat een gezonde werkomgeving bijdraagt aan een positieve en productieve houding van werknemers. Daarom is het essentieel dat de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die het werk in een bedrijf met zich meebrengen zoveel mogelijk beperkt worden. De RI&E is dan ook een dynamisch document waar we aan af kunnen lezen hoe het staat met deze risico's.

Stoffenmanager® helpt u eenvoudig met de inventarisatie van uw stoffen

Uiteraard wil elk bedrijf haar werknemers een veilige en gezonde werkomgeving bieden en aan de wetgeving voldoen. Met Stoffenmanager® kunt u stap voor stap de risico's voor gevaarlijke stoffen in kaart brengen. Lees hieronder meer over hoe Stoffenmanager® u helpt met de inventarisatie.

Stap 1: Inventariseren

De eerste stap van de RI&E is een inventarisatie van de risico’s. Een goed stoffenbeleid en een overzicht van de risico’s van de producten waarmee uw bedrijf werkt is daarvoor essentieel! In Stoffenmanager® kan dit onderdeel op een eenvoudige manier uitgevoerd worden met de stap ‘inventariseren’.

Stap 2: Beoordelen

Het uitvoeren van de RI&E wordt in Stoffenmanager® gedaan met de stap ‘beoordelen'.

Stap 3: Beheersen

De stap ‘beheersen’ gaat over het maken van een plan van aanpak. Het Stoffenmanager® dashboard maakt in één oogopslag de status van uw bedrijf zichtbaar.

Hier ziet u hoeveel producten er in uw account staan, hoeveel risicobeoordelingen er gedaan zijn, en wat de uitkomst (risicoprioritering en -beheersing) is van die risicobeoordelingen. Dit is een waardevol overzicht dat dient tot een effectieve aanpak voor een veilige werkomgeving.

Maak een gratis Stoffenmanager® account aan en start direct!

Gratis account aanmaken