Vrouw controleert opslag

Stoffenmanager® Kennisbank

Wij helpen u op weg met meer kennis over gevaarlijke stoffen

Algemene informatie

GHS staat voor Globally Harmonized System. GHS-pictogrammen zijn de welbekende rood, zwart, witte symbolen die een gevaar aanduiden.

H-zinnen worden ook wel Hazard-zinnen genoemd. Ze geven het gevaar aan van een stof.

P-zinnen worden ook wel Precautionary-zinnen genoemd. Ze geven de voorzorgsmaatregelen aan.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een website over het werken met gevaarlijke stoffen.

Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Het NKAL is het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen.

CMR-stoffen

CMR-stoffen zijn Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische stoffen. Bekijk hier wat dit betekent en waarom het belangrijk is deze stoffen in kaart te brengen.

Stoffenmanager® helpt u op weg om CMR-stoffen in kaart te brengen en aanvullende registratie te doen.