Garage werkzaamheden

CMR-stoffen

CMR betekent Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch. Carcinogene, oftewel kankerverwekkende stoffen zijn stoffen die kanker kunnen veroorzaken of de kans op kanker kunnen vergroten. Mutagene stoffen kunnen het erfelijk materiaal beschadigen en in combinatie met andere stoffen kanker veroorzaken. Reprotoxische stoffen zijn stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting of het nageslacht (reproductietoxisch). Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen.

Op deze pagina kunt u vinden hoe u CMR-stoffen in Stoffenmanager® kunt beheren.