Autospuiter met beschermende kleding

Registraties van CMR-stoffen in Stoffenmanager®

In Stoffenmanager® kunnen (aanvullende) registraties gedaan worden met betrekking tot CMR-stoffen. Ook kunnen rapporten gemaakt worden en kunnen overige stoffen gescreend worden.

Inventariseren CMR-stoffen

Als u gaat naar "Inventariseren" en "CMR", kunt u kiezen uit "Registratie", "Rapport", "Screen overig" en "Zoeken CMR lijst".

Inventariseren CMR-stoffen in Stoffenmanager®
Registratie CMR-stoffen in Stoffenmanager®

Registratie CMR-stoffen

In het overzicht "Registratie CMR-stoffen" ziet u precies welke producten zijn gekenmerkt als CMR-stof, welke risicobeoordelingen zijn gedaan met het product en op welke basis de producten CMR-zijn.

Rapport CMR-registratie

In het "Rapport CMR-registratie" staat onder andere beschreven wat de hoeveelheid is die wordt gebruikt, in welke periode werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat de getroffen maatregelen zijn. Deze gegevens kunnen ingevuld worden als u op het rode schildje klikt in bijvoorbeeld het productenoverzicht.

Kijk hier hoe u de aanvullende registratie kunt doen.

Rapport CMR-registratie in Stoffenmanager®
Screen overige CMR-stoffen in Stoffenmanager®

Screen overige CMR-stoffen

In de lijst "Screen overige CMR-stoffen" kunnen processen en componenten waarvan geen CAS-nummer bekend is, aangevinkt worden.