GHS-symbolen

GHS betekent Globally Harmonized system. De GHS-pictogrammen zijn wereldwijd hetzelfde.

Hieronder ziet u wat de betekenis is van de verschillende GHS-pictogrammen.

GHS01

Explosief

Ontplofbare producten die door een vlam, warmte of wrijving kunnen ontploffen.

Voorbeeld: vuurwerk.

GHS02

Ontvlambaar

Producten die makkelijk ontbranden als er een vlam of warmtebron aanwezig is.

Voorbeeld: spiritus, aceton en spuitbussen met verf.

GHS03

Brand bevorderend (oxiderend)

Producten die veel zuurstof bevatten en de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen bevorderen.

Voorbeeld: zuivere zuurstof en chloorgas.

GHS04

Houder onder druk

Producten die onder druk worden opgeslagen.

Voorbeeld: flessen met zuurstof.

GHS05

Corrosief (Bijtend)

Corrosieve en bijtende producten die de huid en slijmvliezen bij contact kunnen aantasten en (brand) wonden kunnen veroorzaken.

Voorbeeld: gootsteenontstopper.

GHS06

Giftig

Giftige producten die een gevaar veroorzaken voor de gezondheid en dodelijk kunnen zijn bij inademing, of bij opname via de huid of mond.

Voorbeeld: antivries- en ontdooiingsmiddelen.

GHS07

Schadelijk, irriterend, allergische huidreactie

Producten die irritatie, jeuk, roodheid van de uit of ontstekingen kunnen veroorzaken bij direct, langdurig of herhalend contact.

Voorbeeld: afwasmiddel en vaatwasmachinetabletten.

GHS08

Gezondheidsgevaar op lange termijn

Producten die schadelijk kunnen zijn voor de organen en voortplanting en mogelijk kankerverwekkend zijn.

Voorbeeld: verfverdunner.

GHS09

Milieugevaarlijk

Producten die schadelijk zijn voor plant- en dieromgeving wanneer deze in het milieu terecht komen.

Voorbeeld: gewasbeschermingsmiddelen.