allergenen - allergene stoffen

Sensibiliserende stoffen

Sensibiliserende stoffen (ook wel allergenen genoemd) zijn stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken via het afweersysteem. Allergenen kunnen effecten hebben op de huid en luchtwegen.

Hoe ontstaat een allergie?

Een allergie ontstaat in twee fasen. In de eerste fase, bekend als de sensibilisatiefase, wordt het immuunsysteem overgevoelig door contact met een allergeen. Bij herhaald contact met dezelfde stof vindt in de tweede fase een abnormaal sterke afweerreactie plaats. Deze reactie kan leiden tot eczeem, astma of COPD.

Welke soorten allergenen zijn er?

Er zijn verschillende soorten allergenen. Enkele veelvoorkomende soorten zijn:

 • Bestanddelen van twee-componentverven, lijmen en vloerproducten
 • Metalen, zoals nikkel
 • Conserveermiddelen in cosmetica en (haar)verf
 • Natuurlijke stoffen, zoals graspollen, meelstof, huisstofmijt en schimmelsporen (ook wel biologische agentia)

Waar komen allergenen voor?

Allergenen komen in veel branches voor. Maar eigenlijk komt iedereen wel eens in contact met allergenen, bijvoorbeeld door gebruik van cosmetica. Branches waar veel sensibiliserende stoffen voorkomen zijn:

 • Agrarisch, natuur en dieren (bijv. kweker en veehouders)
 • Bouw (bijv. metselaars en vloerenleggers)
 • Persoonlijke verzorging (bijv. kappers en nagelsalons)
 • Voedingsmiddelen (bijv. bakkerijen)
 • Schoonmaak

Hoe zijn sensibiliserende stoffen te herkennen?

Allergenen zijn te herkennen aan de zogeheten H- of EUH-zinnen op het gevaarsetiket of veiligheidsinformatieblad (VIB).

 • H317: kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H334: kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • EUH208: bevat [naam van de sensibiliserende stof]. Dit kan een allergische reactie veroorzaken.

Daarnaast kunnen natuurlijke stoffen ook sensibiliserende componenten bevatten (bijvoorbeeld pollen en meelstof). Deze stoffen hebben geen gevaarsetiket. U kunt in dit geval een specialist vragen om advies.

Sensibiliserende stoffen herkennen in Stoffenmanager®

In Stoffenmanager® kunt u met een betaalde licentie (inhalatoire) sensibiliserende stoffen herkennen.