Collega's werken in laboratorium

Stoffenmanager® Trainingen

E-learning gevaarlijke stoffen

Wet- en regelgeving rondom gevaarlijke stoffen wordt soms als complex ervaren, maar stoffenbeleid hoeft geen ingewikkelde klus te zijn. Wij geloven dat het erom gaat dat u voldoende en de juiste basiskennis heeft over gevaarlijke stoffen en de juiste tools om (gratis) een stoffenregister efficiënt op te bouwen. 

Om u op weg te helpen bieden we de gratis E-learning Gevaarlijke Stoffen aan. In de E-learning bespreken we de basisprincipes van gevaarlijke stoffen, die belangrijk zijn tijdens het werk en de registratie van stoffen. De E-learning bestaat uit video's, animaties, quizzen, opdrachten, en meer!

Na deze e-learning heeft u een stevige basis om gevaarlijke stoffen te herkennen en weet u welke aspecten van belang zijn voor het werken met Stoffenmanager®.

Kosten:
- E-learning: gratis

Inschrijven voor de E-learning
Industrieterrein

Stoffenmanager® training deel 1: Inventariseren

Deze training is opgezet voor beginnende gebruikers van Stoffenmanager®. Aan het einde van het dagdeel heeft u voldoende kennis om producten te kunnen invoeren in Stoffenmanager®.

Wat komt er aan bod?
-
De achtergrondkennis van Stoffenmanager®
- De globale wetgeving over gevaarlijke stoffen
- Welke informatie gebruikt wordt van Veiligheidsinformatiebladen
- Waar u de instellingen kunt beheren
- Hoe u een product kunt invoeren
- Hoe u een werkplekinstructiekaart kunt genereren
- Het CMR-register en hoe u dit kunt bekijken in Stoffenmanager®
- Wat een grenswaarde is
- Wat het verschil is tussen een 8 uurs waarde, 15 minuten waarde en een Plafond-waarde
- Hoe u een grenswaarde in Stoffenmanager® kunt vinden
- Waar u een grenswaarde vinden op ser.nl en op de Gestis website
- Huiswerk: verschillende opdrachten in Stoffenmanager®

Kosten
-
E-training (online) : €385,- pp (excl. BTW)
- Training (op locatie): €440,- pp (excl. BTW)

NB.
De training is op basis van de functionaliteiten van het Stoffenmanager® Premium pakket;
U ontvangt na deelname van de training een “Waardering Hobéon SKO-AH” en/of “Waardering Hobéon SKO-VK" 0,5 punt per module van 1 dagdeel .

Inschrijven voor training 1
Vrouw controleert opslag

Stoffenmanager® training deel 2: Prioriteren en beoordelen

Bent u al een stap verder in Stoffenmanager® en heeft u al ervaring met het invoeren van producten? Daarnaast weet u wat grenswaarden en dampspanning zijn, wat STOP (de arbeidshygiënische strategie) betekent en kunt u Veiligheidsbladen lezen. Dan kunt u kiezen voor training 2.

Wat komt er aan bod?
- U leert wat de ISZW-leidraad inhoudt en weet welke grenswaarden hoger in de hiërarchie staan
- U weet hoe u grenswaarden kunt afleiden en waar u grenswaarden kunt vinden in andere databases dan Ser.nl en Stoffenmanager®
- U kent de kwalitatieve en de kwantitatieve route (inhalatie)
- U weet waartoe Stoffenmanager® gevalideerd is om een beoordeling mee te doen
- U weet welke parameters van belang zijn voor een risicobeoordeling
- U kent de verschillende handelingen die Stoffenmanager gedefinieerd heeft en wat voor invloed zij hebben op de risicobeoordeling
- U weet hoe een risicobeoordeling gedaan kunt doen, u weet hoe uitkomsten geïnterpreteerd moeten worden i.c.m. grenswaarden
- U weet welke factoren van belang zijn voor een risicobeoordeling in Stoffenmanager®
- U kunt verschillende risicobeoordelingen doen met behulp van casussen

Kosten
-
E-training (online) : €385,- pp (excl. BTW)
- Training (op locatie): €440,- pp (excl. BTW)

NB.
De training is op basis van de functionaliteiten van het Stoffenmanager® Premium pakket;
U ontvangt na deelname van de training een “Waardering Hobéon SKO-AH” en/of “Waardering Hobéon SKO-VK" 0,5 punt per module van 1 dagdeel .

Inschrijven voor training 2
Autospuiter

Stoffenmanager® training deel 3: Beheersen van risico's

In deze training gaan we ervan uit dat u ervaring en kennis heeft van het invoeren van producten en het doen van risicobeoordelingen in Stoffenmanager®. U begrijpt het verschil tussen de kwalitatieve en de kwantitatieve route in Stoffenmanager® (dit komt aan bod in deel 2).

Wat komt er aan bod?
-
U weet welke H-zinnen horen bij huideffecten
- U weet op welke manieren werknemers blootgesteld kunnen worden op het gebied van huid
- U kent het verschil tussen lokale en systemische effecten
- U weet hoe u een risicoprioritering doet voor de huid in Stoffenmanager®
- U kunt complexere risicobeoordelingen uitvoeren
- U weet hoe uitkomsten geïnterpreteerd moeten worden i.c.m. grenswaarden
- U kunt het functiedaggemiddelde toepassen.
- U weet hoe beheersmaatregelen (in Stoffenmanager®) genomen kunnen worden i.c.m. de arbeidshygiënische strategie
- U weet hoe een plan van aanpak opgesteld kan worden in Stoffenmanager®

Kosten
-
E-training (online) : €385,- pp (excl. BTW)
- Training (op locatie): €440,- pp (excl. BTW)


NB.
De training is op basis van de functionaliteiten van het Stoffenmanager® Premium pakket;
U ontvangt na deelname van de training een “Waardering Hobéon SKO-AH” en/of “Waardering Hobéon SKO-VK" 0,5 punt per module van 1 dagdeel .

Inschrijven voor training 3
Collega's werken in laboratorium

Deel 4: Implementeren, haal meer effect uit uw voorlichting

Bij training deel 4 Implementeren houden we ons bezig met hoe u uw werknemers effectief kunt informeren over de gevaarlijke stoffen waar zij mee werken. In deze training leert u hoe u afwisselende, effectieve voorlichtingen over gevaarlijke stoffen kunt geven en deze naar een hoger niveau kunt brengen. De training bestaat uit een deel theorie en daarnaast is er veel ruimte om praktisch aan de slag te gaan met didactische werkvormen. U werkt samen met andere cursisten om zoveel mogelijk uit het leerproces te halen. Na de training krijgt u de Stoffenmanager® Toolkit mee, dit is een methodiek om voorlichtingen aan werknemers effectiever, leuker en leerzamer te maken.

Wat komt er aan bod?
-
Didactiek voor het geven van voorlichtingen
- Didactische werkvormen, uitleg en oefenen 
- Hoe u voorlichtingen kunt geven met behulp van de Toolkit
- Werkvorm uit Toolkit presenteren

Kosten
- Training (op locatie): €550,- pp (excl. BTW) inclusief Stoffenmanager® Toolkit t.w.v. €110,-

Inschrijven voor training 4
Warenhuis

Stoffenmanager® PGS-15 training

Veel bedrijven hebben te maken met de opslag van gevaarlijke stoffen. De opslag van gevaarlijke stoffen vereist theoretische en praktische kennis en is belangrijk voor de interne en externe veiligheid van uw bedrijf. Tijdens deze training leert u de theorie over PGS 15 en weet u hoe u de opslag van gevaarlijke stoffen in de praktijk kunt regelen.

Wat komt er aan bod?
- Indeling van gevaarlijke stoffen (GHS-CLP en ADR)
- Het lezen van Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s)
- Een stappenplan om te komen tot een veilige opslag
- (Wettelijke) eisen die gelden voor de opslag
- Voorbeelden van opslagen
- Informatie over veilig omgaan met verpakte gevaarlijke stoffen
- Informatie over het scheiden van stoffen tijdens opslag
- Risico’s bij het opslaan van gevaarlijke stoffen en het nemen van maatregelen om deze te voorkomen
- Maatregelen bij incidenten

In Stoffenmanager® is een PGS module beschikbaar die uw bedrijf kan helpen met het juist naleven van de regelgeving omtrent de opslag van gevaarlijke stoffen. Tijdens de training wordt ook aandacht aan deze module binnen Stoffenmanager® besteed. In de cursus komt ook aan bod hoe u deze module kunt gebruiken en kan invullen.

Voor wie? Deze training is geschikt voor medewerkers van bedrijven, instellingen en overheden die te maken hebben met gevaarlijke stoffen met een maximum van 10 ton.

Kosten
-
E-Training (online): €385,- pp (excl. BTW)

Inschrijven voor training PGS-15
Transport chemische stoffen

Kosten en tijden

- E-training (online) 1, 2, 3: € 385,- pp, per training (excl. BTW)
- Training (op locatie) 1, 2, 3: € 440,- pp, per training (excl. BTW)
- Training 4 (op locatie): €550,- (inclusief Stoffenmanager® Toolkit t.w.v €110,-)
- Incompany trainingen: op aanvraag. Mail naar info@stoffenmanager.com

Als u meerdere (online) trainingen wilt volgen, krijgt u voor de aanvullende delen een korting van €55,-

Schrijft u zich in één keer voor alle 4 de (E)-trainingen in, dan ontvangt u €165,- korting op het totaalbedrag!
Elke training betreft een dagdeel (een ochtend of middag).

Let op: U kunt tot 2 weken voor de training kosteloos annuleren, daarna zal het bedrag in rekening worden gebracht. Wel kunt u uw cursusplaats door een andere collega laten innemen.

Garage werkzaamheden