autospuiter in beschermend pak

Nieuw: de Allergenen lijst Stoffenmanager®

Nu beschikbaar: de Allergenen lijst Stoffenmanager®

Als eerste organisatie in Nederland publiceert Stoffenmanager® een geïntegreerd overzicht van relevante beroepsallergenen. De lijst met meer dan 850 stoffen is een uitbreiding en update van de eerder uitgebrachte Leidraad inhaleerbare allergenen (NKAL, 2012) en is samengesteld in samenwerking met het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL). Raadpleeg vanaf nu de lijst in Stoffenmanager®!

Over allergenen (sensibiliserende stoffen)

Chronische, langdurige blootstelling aan allergene stoffen is schadelijk voor de gezondheid. Allergene stoffen komen in zeer veel branches voor en hebben een effect op de huid en luchtwegen. Werkgevers weten vaak niet om welke stoffen het gaat en wat de gezondheidsrisico’s zijn, terwijl de overheid hier steeds meer op handhaaft.

Allergene stoffen herkennen

De toevoeging van de allergenenlijst in Stoffenmanager® is weer een stap vooruit richting preventie en daarmee het voorkomen van beroepsziektes. De eerste stap voor u als werkgever is dat u zich bewust bent dat er allergenen binnen uw bedrijf aanwezig zijn. Door de Stoffenmanager® Allergenenlijst kunt u deze stoffen makkelijk herkennen. Door gebruik te maken van deze lijst en de risico’s van deze allergene stoffen te inventariseren, kunnen werkgevers de juiste maatregelen nemen en bijdragen aan de preventie van werk gerelateerde allergieën.

Bekijk in onderstaande video hoe u de allergenen lijst raadpleegt in Stoffenmanager®.

Over het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL)

De allergenenlijst is in samenwerking met het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) samengesteld. Het NKAL richt zich op klinische arbeidsgeneeskunde en heeft als doel de zorg te verbeteren voor werknemers met een arbeidsgerelateerde longaandoening of werknemers die hiervoor een risicogroep zijn.