Man met beschermingspak

Update gevaarlijst in Stoffenmanager®

In Stoffenmanager® worden meerdere gevaarlijsten beschikbaar gesteld. U kunt deze gebruiken om uw eigen producten te vergelijken met deze lijsten.

Zo hebben we bijvoorbeeld lijsten die gaan over hormoon verstorende stoffen (Endocrine disruptor lijst), de (potentiële-) ZZS-lijst, de REACH SVHC lijst en de REACH Autorisatie lijst. Ook de SIN-lijst heeft nu een nieuwe update heeft gehad!

Wat is de SIN-lijst?

De SIN-lijst is opgesteld door een non-profit organisatie: ChemSEC. De SIN-lijst is een lijst van gevaarlijke chemische stoffen die wereldwijd in allerlei artikelen, producten en productieprocessen wordt gebruikt. De afkorting SIN - Substitute It Now - houdt in dat deze chemische stoffen zo snel mogelijk moeten worden verwijderd omdat ze een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en het milieu. De lijst is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie uit bestaande databanken en wetenschappelijke studies. Voor bedrijven die streven naar een duurzaam beheer van chemische stoffen is het een goed referentiepunt.

Wat voor soort stoffen staan er op de lijst?

De SIN-lijst bestaat uit chemische stoffen die door ChemSec zijn aangemerkt als zeer zorgwekkende stoffen, op basis van de criteria van REACH, de EU-wetgeving inzake chemische stoffen. Dat betekent dat het volgen van de SIN-lijst niet alleen betekent dat uw producten veiliger zijn, maar ook dat u altijd voldoet aan REACH - nu en in de toekomst.

In het bestand 'Update SIN-lijst Stoffenmanager®' vind u de gewijzigde stoffenlijst die nu in Stoffenmanager® is opgenomen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.