Oproep! Neem deel aan Europees onderzoek naar het veilig werken met stoffen in de gezondheidszorg

Voor een grootschalig Europees onderzoek is Paul Scheepers (Associate Professor Radboud Universiteit Nijmegen) op zoek naar ziekenhuizen die interesse hebben om mee te werken. Bent u werkzaam in de gezondheidzorg? Draag bij aan een veiligere werkplek en neem deel aan het onderzoek; European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC).

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is de mogelijke rol van biomonitoring bij het meten en beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in kaart te brengen.

U kunt u aanmelden als een of meerdere van de volgende punten van toepassing zijn:

  • Het werken met toxische geneesmiddelen (cytostatica, antibiotica en andere hoog risico stoffen)
  • Het werken met inhalatie anesthetica (lachgas, isofluraan, sevofluraan en eventueel nog andere fluranen)
  • Het werken met disinfectantia en biociden (ethanol, isopropyl alcohol en nog andere stoffen)

Verloop van het onderzoek
De studie wordt dit jaar voorbereid en volgend jaar wordt het protocol voorgelegd voor de medische en ethische toetsing. Meteen daarna wordt de studie uitgevoerd met de bedoeling alle werkplekmetingen volgend jaar (2023) af te ronden. De nadruk ligt op weinig invasieve meetmethodes, zoals het analyseren van urine en ademluchtanalyse (voor piekblootstellingen).

Of neem direct contact op met Paul Scheepers (Radboud Universiteit, Nijmegen, paul.scheepers@radboudumc.nl).