Man met blauwe ton

Stoffenmanager® draagt bij aan het Lexces TSB Deskundigenpanel

Stoffenmanager® is trots om een bijdrage te mogen leveren aan het Lexces TSB Deskundigenpanel. Onze collega Henri Heussen is voorgedragen als kandidaat voor het panel.

Vanaf 1 januari 2023 geldt de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB), en kunnen mensen die ziek zijn geworden door het werken met gevaarlijke stoffen eenmalig een financiële tegemoetkoming aanvragen.

De regeling geldt voor drie beroepsziekten:

  • Longkanker door asbest
  • Allergisch beroepsastma
  • CSE (schildersziekte)

In de toekomst worden meer beroepsziekten toegevoegd aan de TSB-regeling, en komen ook werkenden met andere beroepsziekten door het werken met gevaarlijke stoffen in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Aanmelding voor de tegemoetkoming gebeurt bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG). Om te beoordelen of de aanvrager aan de voorwaarden van de tegemoetkoming voldoet, baseert het ISBG zich onder andere op een beoordeling van het Deskundigenpanel. Het TSB Deskundigenpanel beoordeelt of het aannemelijk is dat een (oud-) werknemer ziek is geworden door een bepaalde stof waaraan hij of zij is blootgesteld tijdens het werk.

Het Lexces

Het Lexces is een expertisecentrum voor de preventie en beoordeling van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, en bestaat uit vijf kennisinstituten. Deze kennisinstituten werken samen met andere stakeholders om kennis over beroepsziekten te verzamelen, ontwikkelen, en actief te delen met arbo- en zorgprofessionals, werkgevers en werknemers.