autospuiter in beschermend pak

Update CMR lijst Stoffenmanager®

Twee keer per jaar publiceert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de SZW-lijst van CMR-stoffen. Ditmaal zijn er weinig wijzigingen ten opzichte van de vorige lijst, die gepubliceerd was in juli 2022. Hieronder ziet u een samenvatting van de wijzigingen die zijn doorgevoerd in Stoffenmanager®. Klik hier voor een volledig overzicht. In uw component- of productoverzicht kunt u nagaan of de stoffen die u binnen uw bedrijf gebruikt op de SZW-lijst voorkomen.

  • Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen
    Nikkeldinitraat met casnummer 13138-45-9 is samengevoegd met Salpeterzuur, nikkelzout met casnummer 14216-75-2 conform Bijlage VI van CLP.
  • Lijst met mutagene stoffen
    Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen in bovenstaande tabel sinds de publicatie van de SZW lijst van juli 2022 (Staatscourant 2022, nr. 17428). Wel zijn de synoniemen in een aparte kolom geplaatst in overeenkomst met de lijst van kankerverwekkende stoffen.
  • Lijst met voor de voortplanting giftige stoffen
    Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen in bovenstaande tabel sinds de publicatie van de SZW lijst van juli 2022 (Staatscourant 2022, nr. 17428 ). Wel zijn de synoniemen in een aparte kolom geplaatst in overeenkomst met de lijst van kankerverwekkende stoffen.

CMR-stoffen in Stoffenmanager®

In Stoffenmanager® zijn verschillende CMR-overzichten te vinden. U kunt zien welke stoffen als CMR geregistreerd zijn, u kunt rapporten maken, u kunt overige stoffen registreren en u kunt zoeken in verschillende CMR-lijsten. Dit kan allemaal gevonden worden onder de knop "inventariseren" en "CMR". U herkent de CMR-stoffen aan het rode schildje. Wilt u meer weten over hoe u CMR-stoffen herkent en registreert in Stoffenmanager®? Klik dan op één van de onderstaande knoppen.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op door op de onderstaande contact knop te drukken.