autospuiter in beschermend pak

Update gevaarlijsten in Stoffenmanager®

In Stoffenmanager® worden meerdere gevaarlijsten beschikbaar gesteld. U kunt deze gebruiken om uw eigen producten hiermee te vergelijken.

U kunt gebruik maken van de volgende lijsten: : de (potentiële-) ZZS-lijst (zeer zorgwekkende stoffen), de REACH SVHC lijst en de REACH Autorisatie lijst.

Ook hebben we de Endocrine disruptor (ED) lijst en de Duitse KMR liste (CMR lijst) die recent een nieuwe update hebben gehad!

Update Endocrine Disruptor (ED) lijst

Wat is de ED-lijst precies?

De ED lijst is opgesteld in juni 2020 door de nationale autoriteiten van België, Denemarken, Frankrijk, Nederland en Zweden. De nationale autoriteiten van Spanje sloten zich in februari 2021 ook bij de website aan.

Het doel van deze website is in de eerste plaats belanghebbenden te informeren over de huidige status van stoffen die als hormoon verstorende stoffen (ED's) zijn geïdentificeerd of waarvan de hormoon verstorende stoffen (ED’s) eigenschappen in de EU worden beoordeeld.

Wat voor soort stoffen staan er op de ED-lijst?

De ED-lijst bestaat uit twee afzonderlijke lijsten (lijst I en II), gebaseerd op de EU-verordeningen REACH (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen; (EG) 1907/2006), BPR (biocidenverordening; (EU) 528/2012, en (EU) 2017/2100), PPPR (verordening gewasbeschermingsmiddelen; (EG) 1107/2009, en (EU) 2018/605), en CR (verordening cosmetische producten; (EG) 1223/2009).

In Stoffenmanager® is de lijst I opgenomen in de gevaarlijsten.
*In het bestand ‘Update ED-lijst Stoffenmanager®’ vind u de gewijzigde stoffenlijst die nu in Stoffenmanager® is opgenomen.

Update Duitse KMR-Liste (CMR lijst)

Wat is de KMR Liste?

Deze lijst is vergelijkbaar met onze Nederlandse CMR lijst, bij ons opgesteld door SZW en gepubliceerd in de Staatscourant.
De Duitse KMR Liste is ook onderdeel van de Duitse wetgeving en moet door bedrijven in Duitsland worden gebruikt.

U kunt deze lijst als gebruiker van Stoffenmanager® aanvinken via de instellingen. Vervolgens zal Stoffenmanager® kijken of u producten heeft waar componenten in zitten die op deze lijst voorkomen.

* In het bestand ‘Update KMR-Liste Stoffenmanager®’ vind u de gewijzigde stoffenlijst die nu in Stoffenmanager® is opgenomen.