gezondheidsrisico's draadloze apparaten

Wat zijn de gezondheidsrisico's van draadloze apparaten?

Door de opmars van draadloze communicatie is het niet meer dan logisch dat we ons steeds meer afvragen wat de gevolgen voor onze gezondheid zijn van het gebruiken van deze draadloze apparaten.

Overgevoeligheid voor elektromagnetische velden- straling van zendmasten en draadloze (mobiele) netwerken- wordt ook wel elektrohypersensitiviteit (EHS) genoemd. Symptomen van EHS kunnen zijn: hoofdpijn, vermoeidheid, stress, slaapstoornissen, en nog vele andere symptomen.

Is het gebruik van draadloze apparaten werkelijk schadelijk voor onze gezondheid? Onze collega Olga Elisseeva dook tijdens haar opleiding tot arbeidshygiënist in de wereld van RF-EMV en schreef er een artikel over voor de themaflits van de NVvA (Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiëne). Via onderstaande knop leest u haar bevindingen over gezondheidsrisico’s, normen en metingen, en hoe om te gaan met hypersensitiviteit.

*Bron foto: NVvA, 2022