warenhuis

Zorg voor een WIK op de werkplek!

Het onderwerp veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen staat hoog op de politieke agenda. Jaarlijks overlijden er nog altijd meer dan 3000 mensen aan de gevolgen van het werken met gevaarlijke stoffen en loopt 1 op de 6 werknemers het risico om ernstig ziek te worden. De Nederlandse wetgeving rondom gevaarlijke stoffen is dan ook niet zonder reden scherp opgesteld. Bedrijven ervaren soms dat stoffenbeleid ingewikkeld is, maar dat hoeft het niet te zijn. Het begint bij de juiste (basis) kennis over gevaarlijke stoffen en de juiste tools om (gratis) een stoffenregister op te bouwen.

Wat is een WIK?

Een Werkplekinstructiekaart (WIK) kan gezien worden als de vertaling van een Veiligheidsinformatieblad (VIB). Vaak is de informatie op een VIB te technisch om voor de meeste werknemers te begrijpen en toe te passen. WIK's worden gebruikt om de belangrijkste informatie vanuit een VIB op een duidelijke en eenvoudige manier te communiceren naar werknemers. Ze worden vaak onder collega's verspreid door ze op te hangen op de werkvloer of door ze te delen via het intranet. Met een WIK zijn uw werknemers snel en overzichtelijk van de juiste informatie voorzien, en laat u uw werknemers weten hoe zij veilig en gezond om moeten gaan met gevaarlijke stoffen!

Waarom is een WIK zo belangrijk?

Het werken met (gevaarlijke) stoffen brengt verschillende soorten risico's met zich mee, die op korte of lange termijn zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. Een WIK maakt de werknemer bewust van deze risico's, en laat de maatregelen zien die zij moeten nemen ongelukken te voorkomen of op te lossen. Op een WIK staat informatie zoals de gevaren van een specifieke stof, een inschatting over de mogelijke blootstelling, persoonlijke beschermingsmiddelen die eventueel nodig zijn, en instructies wat te doen in geval van een calamiteit. Niet alleen het up to date houden van een stoffenregister is belangrijk, maar juist het maken van een WIK en deze delen met de werknemers is cruciaal.

Help uw collega’s bewust om te gaan met gevaarlijke stoffen en zorg voor een WIK op de werkplek!

Hoe stelt u een WIK op in Stoffenmanager®? U ziet het in onderstaande video.

Ga direct aan de slag met uw WIK in Stoffenmanager®!

Met een gratis basisaccount maakt u al een WIK gevaarlijke stoffen.