Onderzoek biologische agentia

BioRisk wordt enthousiast ontvangen

Biologische agentia is hot topic! Hoewel er momenteel nog geen officiële norm bestaat voor de beoordeling ervan, krijgt het onderwerp sinds Corona steeds meer aandacht. Om vanuit onze expertise mee te denken over hoe we in de toekomst beter voorbereid kunnen zijn, heeft Stoffenmanager® samen met een internationaal wetenschappelijk consortium, BioRisk ontwikkeld. Dit is de eerste generieke kwalitatieve bioaerosol risicobeoordelingstool voor blootstelling aan biologische agentia. Een unicum in ons vakgebied en in de markt!

Ook de ISAB, international Sciencific Advisory Board, heeft er op 1 en 2 november, samen met het Consortium, uitvoering over gesproken. De ISAB leden komen jaarlijks samen om de nieuwe ontwikkelingen in de markt en toekomstige trends te bespreken. Vanuit hun wetenschappelijke rol dragen ze bij aan de doorontwikkeling van Stoffenmanager®. BioRisk is één van de innovatieve initiatieven dat met enthousiasme is ontvangen.

De overige transmissieroutes zullen samen met onze internationale partners ontwikkeld worden.

Henri Heussen, CTO Stoffenmanager®

Momenteel is het voor Arbo-professionals vaak een uitdaging om de blootstelling aan biologische agentia te beoordelen. Met BioRisk krijgen bedrijven beter inzicht in de risico's op de werkvloer. “Maar het begint vooral bij bewustwording.” vertelt Henri Heussen, CTO Stoffenmanager®. “We hebben dit jaar de testfase afgerond, samen met verschillende bedrijven in Nederland en daarbuiten. Vanaf januari 2024 gaan we echt aan de slag. Met de expertise van het Consortium dat zich voegt bij de ISAB, zal BioRisk zich nog verder ontwikkelen. We zijn hier enorm trots op.” Aldus Henri Heussen.

De komende periode geven we extra aandacht aan BioRisk en wat het voor u kan betekenen.

Meer over onze internationale partners:

International Scientific Advisory Board (ISAB):

Internationaal wetenschappelijk consortium: