Stoffenmanager_Watermerk

Wat is Stoffenmanager®?

Achtergrond

Stoffenmanager® is gevalideerd op basis van meer dan 7000 metingen en wordt (inter)nationaal erkend door lokale overheden en de EU. Met Stoffenmanager® doorloopt u de vier stappen van de Zelfinspectietool Gevaarllijke Stoffen van SZW. Stoffenmanager® wordt genoemd in de REACH R.14 Guidance van the European Chemicals Agency (ECHA, August 2016): "Table R14-13: Domain of reliable application of Stoffenmanager® (the algorithms can only be found at www.stoffenmanager.com in its most recent version)".

Alhoewel  Stoffenmanager® wereldwijd kan  worden toegepast, kunnen de ontwikkelaars alleen garanderen dat wijzigingen in de EU en/of Nederlandse wetgeving zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van de tool. Buiten de EU is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of lokale wetgeving het gebruik van Stoffenmanager® accepteert.

Validatie

Stoffenmanager® ontwikkelt continu door. Niet alleen functionaliteiten worden verbeterd of uitgebreid, maar ook de onderliggende rekenregels.

Prioriteren

Stoffenmanager® versie 7.0 en later classificeert de gevaren van een product op basis van de H-zinnen zoals beschreven in Arnone et al (2015). De classificatie in eerdere versies was gebaseerd op COSHH Essentials. Het blootstellingsmodel voor inademing van Stoffenmanager® is gebaseerd op de bron-receptor benadering van Cherrie en Schneider (1999) en Marquart et al (2008) (versie 3.5)). Latere wijzigingen in het model zijn onder een geheimhoudingsovereenkomst beschikbaar voor autoriteiten en wetenschappelijke partners.

Het model voor het schatten van huidblootstelling is gebaseerd op de RISKOFDERM Toolkit (Goede  et al (2003).

Beoordelen

De kwantificering van het blootstellingsmodel voor inademing van Stoffenmanager®  versie 3.0 en 3.5 wordt beschreven in Tielemans et al (2008). Een verdere verfijning van het model (Stoffenmanager® versie 4.0) gebaseerd op ongeveer 1000 metingen is gepubliceerd in Schinkel et al (2010). De auteurs concluderen dat de 90-percentiel schatting voldoende conservatief is. Latere Stoffenmanager® versies zijn vervolgens in diverse studies verder gevalideerd en /of vergeleken met andere tools. Inmiddels is de validatie van de tool gebaseerd op meer dan 7000 metingen. Uit deze studies kan geconcludeerd worden dat Stoffenmanager® de meest gebalanceerde, robuuste en voldoende conservatieve tool is. Met uitzondering dat de blootstelling aan laag-vluchtige stoffen, vrijkomend als gevolg van spuitwerkzaamheden die buiten plaatsvinden zonder lokale afzuiging (aerosolformatie - PROC11), mogelijk wordt onderschat Tongeren van et al (2017).

Toepassingsgebied

Figuur 1. Toepassingsgebied van het kwantitatieve blootstellingsmodel voor inademing

Groen: valt binnen het toepassingsdomein van Stoffenmanager®
Rood: valt buiten het toepassingsdomein van Stoffenmanager®
n.v.t.: Niet van toepassing, deze situatie kan niet voorkomen
!: Blootstelling aan laag-vluchtige stoffen, vrijkomend als gevolg van spuitwerkzaamheden die buiten plaatsvinden zonder lokale afzuiging (aerosolformatie - PROC7 en PROC11; ‘Werken met vloeistoffen bij hoge druk waarbij zichtbaar een mist of nevel ontstaat’), wordt mogelijk  onderschat (gebaseerd op Tongeren van et al (2017)). Voor deze activiteit wordt aangeraden om uit te gaan van de 95-percentiel schatting of te toetsen aan een RCR = 0.5 (i.p.v. RCR= 1). 

Verder wordt verwezen naar de REACH R.14 Guidance (A.14-1.4.1.1. Applicability domain). Hier wordt weergegeven voor welke PROCs Stoffenmanager® NIET gebruikt kan worden. Wijzigingen in de modellen zijn onder een geheimhoudingsovereenkomst beschikbaar voor autoriteiten en wetenschappelijke partners.

Referenties

Arnone M, Koppisch D, Smola T, Gabriel S, Verbist K, Visser R. Hazard banding in compliance with the new Globally Harmonised System (GHS) for use in control banding tools. Regul Toxicol Pharmacol. 2015 Oct;73(1):287-95. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2015.07.014

John W. Cherrie, Thomas Schneider, Validation of a New Method for Structured Subjective Assessment of Past Concentrations, The Annals of Occupational Hygiene, Volume 43, Issue 4, May 1999, Pages 235–245, https://doi.org/10.1093/annhyg/43.4.235

John William Cherrie, Wouter Fransman, Gerardus Antonius Henrikus Heussen, Dorothea Koppisch, Keld Alstrup Jensen. Exposure Models for REACH and Occupational Safety and Health Regulations. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020; 17(2), 383. https://doi.org/10.3390/ijerph17020383

Birgit Van Duuren-Stuurman, Stefan R. Vink, Koen J. M. Verbist, Henri G. A. Heussen, Derk H. Brouwer, Dinant E. D. Kroese, Maikel F. J. Van Niftrik, Erik Tielemans, Wouter Fransman, Stoffenmanager Nano Version 1.0: A Web-Based Tool for Risk Prioritization of Airborne Manufactured Nano Objects, The Annals of Occupational Hygiene, Volume 56, Issue 5, July 2012, Pages 525–541, https://doi.org/10.1093/annhyg/mer113

EN 529: 2005 Respiratory protective devices – Recommendations for selection, use, care and maintenance – Guidance document.

Birgit Van Duuren-Stuurman, Stefan R. Vink, Koen J. M. Verbist, Henri G. A. Heussen, Derk H. Brouwer, Dinant E. D. Kroese, Maikel F. J. Van Niftrik, Erik Tielemans, Wouter Fransman, Stoffenmanager Nano Version 1.0: A Web-Based Tool for Risk Prioritization of Airborne Manufactured Nano Objects, The Annals of Occupational Hygiene, Volume 56, Issue 5, July 2012, Pages 525–541, https://doi.org/10.1093/annhyg/mer113

Wouter Fransman, Mario Arnone, Francesca Borghi, Andrea Cattaneo, Domenico M Cavallo, John W Cherrie, Remy Franken, Karen S Galea, Rudolf van der Haar, Gerardus A H Heussen, Keld A Jensen, Milja Koponen, Dorothea Koppisch, Hans Kromhout, Yu-Syuan Luo, Kevin McNally, Arto Säämänen, Andrea Spinazzè, Martie van Tongeren, Jeroen Vanoirbeek, Steven Verpaele, Daniel Vetter, Susana Viegas, Nick Warren, Response Letter to Koivisto et al. ‘Evaluating the Theoretical Background of STOFFENMANAGER® and the Advanced REACH Tool’, Annals of Work Exposures and Health, 2022;, wxac001, https://doi.org/10.1093/annweh/wxac001

H. A. GOEDE, S. C. H. A. TIJSSEN, H. J. SCHIPPER, N. WARREN, R. OPPL, F. KALBERLAH, J. J. VAN HEMMEN, Classification of Dermal Exposure Modifiers and Assignment of Values for a Risk Assessment Toolkit, The Annals of Occupational Hygiene, Volume 47, Issue 8, November 2003, Pages 609–618, https://doi.org/10.1093/annhyg/meg070

Henri Heussen, Koen Verbist, Albert Hollander, Stoffenmanager® preventie platform – Op weg naar een persoonlijk blootstellingsdossier gevaarlijke stoffen. Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap 2020, 33(3): 104-112. 

Huang, S.-Z. and Wu, K.-Y. (2019), Health Risk Assessment of Photoresists Used in an Optoelectronic Semiconductor Factory. Risk Analysis, 39: 2625-2639. https://doi.org/10.1111/risa.13366

Huang SZ, Chuang YC, Hung PC, Chen CY, Chiang SY, Wu KY. Incorporating Exposure Measurement Data from Similar Exposure Scenarios to Inform Exposure Modeling Estimates: A Demonstration Using Cluster Analysis and Bayesian Modeling. Ann Work Expo Health. 2021 Jan 14;65(1):96-112. DOI: 10.1093/annweh/wxaa088

Agnieszka Jankowska, Sławomir Czerczak, Małgorzata Kucharska, Wiktor Wesołowski, Piotr Maciaszek & Małgorzata Kupczewska-Dobecka (2015) Application of predictive models for estimation of health care workers exposure to sevoflurane, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 21:4, 471-479, DOI: 10.1080/10803548.2015.1086183

Dorothea Koppisch, Jody Schinkel, Stefan Gabriel, Wouter Fransman, Erik Tielemans, Use of the MEGA Exposure Database for the Validation of the Stoffenmanager Model, The Annals of Occupational Hygiene, Volume 56, Issue 4, May 2012, Pages 426–439, https://doi.org/10.1093/annhyg/mer097

Lamb J, S. Hesse, B. G. Miller, L. MacCalman, K. Schroeder, J. Cherrie, M. van Tongeren (2015) Evaluation of Tier 1 Exposure Assessment Models under REACH (eteam) Project.

Judith Lamb, Karen S Galea, Brian G Miller, Susanne Hesse, Martie Van Tongeren, Between-User Reliability of Tier 1 Exposure Assessment Tools Used Under REACH, Annals of Work Exposures and Health, Volume 61, Issue 8, October 2017, Pages 939–953, https://doi.org/10.1093/annweh/wxx074

Hanna E. Landberg, Peter Berg, Lennart Andersson, Ulf Bergendorf, Jan-Eric Karlsson, Håkan Westberg, Håkan Tinnerberg, Comparison and Evaluation of Multiple Users’ Usage of the Exposure and Risk Tool: Stoffenmanager 5.1, The Annals of Occupational Hygiene, Volume 59, Issue 7, August 2015, Pages 821–835, https://doi.org/10.1093/annhyg/mev027

Hanna E. Landberg, Anna Axmon, Håkan Westberg, Håkan Tinnerberg, A Study of the Validity of Two Exposure Assessment Tools: Stoffenmanager and the Advanced REACH Tool, Annals of Work Exposures and Health, Volume 61, Issue 5, June 2017, Pages 575–588, https://doi.org/10.1093/annweh/wxx008

Landberg H (2018) The use of exposure models in assessing occupational exposure to chemicals, Lund University: Faculty of Medicine. ISBN 1652-8220

Landberg HE et al (2018) Evaluation of risk assessment approaches of occupational chemical exposures based on models in comparison with measurements.

Eun Gyung Lee, Judith Lamb, Nenad Savic, Ioannis Basinas, Bojan Gasic, Christian Jung, Michael L Kashon, Jongwoon Kim, Martin Tischer, Martie van Tongeren, David Vernez, Martin Harper, Evaluation of Exposure Assessment Tools under REACH: Part II—Higher Tier Tools, Annals of Work Exposures and Health, Volume 63, Issue 2, March 2019, Pages 230–241, https://doi.org/10.1093/annweh/wxy098

Seokwon Lee, Kyoungho Lee, Hyunwook Kim, Comparison of Quantitative Exposure Models for Occupational Exposure to Organic Solvents in Korea, Annals of Work Exposures and Health, Volume 63, Issue 2, March 2019, Pages 197–217, https://doi.org/10.1093/annweh/wxy087

Hans Marquart, Henri Heussen, Maaike Le Feber, Dook Noy, Erik Tielemans, Jody Schinkel, John West, Doeke Van Der Schaaf, ‘Stoffenmanager’, a Web-Based Control Banding Tool Using an Exposure Process Model, The Annals of Occupational Hygiene, Volume 52, Issue 6, August 2008, Pages 429–441, https://doi.org/10.1093/annhyg/men032

REACH Guidance on Information Requirements and CSA, Chapter R.14 Occupational Exposure Estimation, August 2016.

C. Ribalta, A. López-Lilao, S. Estupiñá, A.S. Fonseca, A. Tobíasa, García-Cobos, M.C. Minguillóna,  E. Monfort, M.Viana, Health risk assessment from exposure to particles during packing in working environments, Science of The Total Environment, Volume 671, 25 June 2019, Pages 474-487. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019

Carla Ribalta, Antti J.Koivisto, Ana López-Lilao, Sara Estupiñá, María C. Minguillón, Eliseo Monfort, Mar Viana, Testing the performance of one and two box models as tools for risk assessment of particle exposure during packing of inorganic fertilizer, Science of The Total Environment, Volume 650, Part 2, 10 February 2019, Pages 2423-2436. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.379

Riedmann RA, Gasic B, Vernez D. Sensitivity analysis, dominant factors, and robustness of the ECETOC TRA v3, Stoffenmanager 4.5, and ART 1.5 occupational exposure models. Risk Anal. 2015 Feb;35(2):211-25. https://doi.org/10.1111/risa.12286

Schinkel J, Fransman W, Heussen H, Kromhout H, Marquart H, Tielemans E. Cross-validation and refinement of the Stoffenmanager as a first tier exposure assessment tool for REACH. Occup Environ Med. 2010 Feb;67(2):125-32. Schinkel J, Fransman W, Heussen H, Kromhout H, Marquart H, Tielemans E. Cross-validation and refinement of the Stoffenmanager as a first tier exposure assessment tool for REACH. Occup Environ Med. 2010 Feb;67(2):125-32. https://doi.org/10.1136/oem.2008.045500

Urs Schlüter, Susan Arnold, Francesca Borghi, John Cherrie, Wouter Fransman, Henri Heussen, Michael Jayjock, Keld Alstrup Jensen, Joonas Koivisto, Dorothea Koppisch, Jessica Meyer, Andrea Spinazzè, Celia Tanarro, Steven Verpaele, Natalie von Goetz, Theoretical Background of Occupational-Exposure Models—Report of an Expert Workshop of the ISES Europe Working Group “Exposure Models”, Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(3), 1234; https://doi.org/10.3390/ijerph19031234

Andrea Spinazzè, Filippo Lunghini, Davide Campagnolo, Sabrina Rovelli, Monica Locatelli, Andrea Cattaneo, Domenico M. Cavallo, Accuracy Evaluation of Three Modelling Tools for Occupational Exposure Assessment, Annals of Work Exposures and Health, Volume 61, Issue 3, 1 April 2017, Pages 284–298, https://doi.org/10.1093/annweh/wxx004

Andrea Spinazzè, Francesca Borghi, Davide Campagnolo, Sabrina Rovelli, Marta Keller, Giacomo Fanti, Andrea Cattaneo, Domenico Maria Cavallo, How to Obtain a Reliable Estimate of Occupational Exposure? Review and Discussion of Models’ Reliability, Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16(15), 2764. https://doi.org/10.3390/ijerph16152764

Terwoert, J., Verbist, K., & Heussen, H. (2016). An Intervention Study on the Implementation of Control Banding in Controlling Exposure to Hazardous Chemicals in Small and Medium-sized Enterprises. Safety and Health at Work, 7(3), 185-193. https://doi.org/10.1016/j.shaw.2015.12.002

Erik Tielemans, Dook Noy, Jody Schinkel, Henri Heussen, Doeke Van Der Schaaf, John West, Wouter Fransman, Stoffenmanager Exposure Model: Development of a Quantitative Algorithm, The Annals of Occupational Hygiene, Volume 52, Issue 6, August 2008, Pages 443–454, https://doi.org/10.1093/annhyg/men033

Erik Tielemans, Thomas Schneider, Henk Goede, Martin Tischer, Nick Warren, Hans Kromhout, Martie Van Tongeren, Joop Van Hemmen, John W Cherrie, Conceptual Model for Assessment of Inhalation Exposure: Defining Modifying Factors, The Annals of Occupational Hygiene, Volume 52, Issue 7, October 2008, Pages 577–586, https://doi.org/10.1093/annhyg/men059

Martie van Tongeren, Judith Lamb, John W Cherrie, Laura MacCalman, Ioannis Basinas, Susanne Hesse, Validation of Lower Tier Exposure Tools Used for REACH: Comparison of Tools Estimates With Available Exposure Measurements, Annals of Work Exposures and Health, Volume 61, Issue 8, October 2017, Pages 921–938, https://doi.org/10.1093/annweh/wxx056

Erika Ustailieva, Albert Hollander, Henri Heussen, Stoffenmanager® for smart chemicals management and business continuity. 2016, OSH WIKI.

Koen Verbist, Hans Marquart, Henri Heussen, Jody Schinkel, John West, Wouter Fransman, Maikel van Niftrik, Erik Tielemans, Stoffenmanager: een web-based control banding tool, Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 2011, nr 3, 92-104.

SR Vink, J. Mikkers, T. Bouwman, H. Marquart, E.D. Kroese, Use of read across and tiered exposure assessment in risk assessment under REACH - A case study on a phase-in substance, Regulatory Toxicology and Pharmacology, Volume 58, Issue 1, October 2010, Pages 64-71. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2010.04.004

David M. Zalk & Deborah Imel Nelson, History and Evolution of Control Banding: A Review, Journal of Occupational and Environmental Hygiene 2008, 5:5, 330-346, DOI: 10.1080/15459620801997916

David M. Zalk, GA Henri Heussen, Banding the World Together; The Global Growth of Control Banding and Qualitative Occupational Risk Management, Safety and Health at Work, Volume 2, Issue 4, December 2011, Pages 375-379. https://doi.org/10.5491/SHAW.2011.2.4.375

Schlüter, U., Meyer, J., Ahrens, A. et al. Exposure modelling in Europe: how to pave the road for the future as part of the European Exposure Science Strategy 2020–2030. J Expo Sci Environ Epidemiol 32, 499–512 (2022). https://doi.org/10.1038/s41370-022-00455-4