werkhandschoenen

Gratis Webinar Handschoenen en gevaarlijke stoffen

Handschoenen kunnen een belangrijke maatregel zijn om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te verminderen. Er zijn veel verschillende type veiligheidshandschoenen en de keuze voor de juiste handschoen is afhankelijk van de werkzaamheden. In dit webinar gaan we in gesprek met Peter Strijbos van Uniper en Jessica Attema van Ejendals.

Jessica Attema vertelt u meer over de verschillende typen handschoenen en welke type handschoen geschikt is voor een gevaarlijke stof/chemicaliën? Vervolgens neemt Peter Strijbos u mee naar de praktijk en hoe het juiste gebruik van handschoenen wordt toegepast binnen zijn bedrijf.

Bekijk hier het webinar terug door de code 'j^NdK12s' in te voeren.

Download hier de presentatie.

Q&A

Hoe bepaal je hoe goed de chemische resistentie van handschoenen is? En heeft het daarom de voorkeur om wegwerphandschoenen te gebruiken?

Om een goed chemie-advies te geven is het allereerst belangrijk om inzicht te hebben met welke chemicaliën er wordt gewerkt, uit welke stoffen deze bestaan en wat daarvan de bijbehorende CAS-nummers en concentraties zijn. Tevens zijn er aanvullende vragen die gesteld moeten worden: Zijn er mechanische- of hitte risico’s etc. Wat tevens belangrijk is, is de tijdsduur van de werkzaamheden. Op basis van deze informatie geven wij een chemisch advies. Deze bespreken wij vervolgens met de klant.

Wanneer tactiele eigenschappen belangrijk zijn en het contact met de scheikundige stoffen niet permanent is (zoals onderdompeling) en het arbeidsmoment kort is, dan bevelen wij een wegwerkhandschoen aan.

Indien het contact meer direct is en gedurende een langere tijd, dan bevelen we doorgaans niet-wegwerp handschoenen aan. Ook andere risico’s worden in beschouwing genomen.

Wanneer de werkzaamheden 10 minuten duren en een disposable beschermd voor 30 minuten, kan deze gebruikt worden. Echter wanneer je bijvoorbeeld ook met snijrisico’s te maken hebt zou je er ook voor kunnen kiezen naar een iets dikkere chemische handschoen te gaan met een snijbescherming. Wij kijken bij het geven van een advies altijd samen met de klant wat de beste en meest duurzame oplossing is. Het beste voor de gebruiker en het milieu. Soms kan de voorkeur zijn een disposable te dragen, echter soms laat de situatie dit niet toe. Een advies moet altijd case bij case bekeken worden.

Wannneer adviseert u een handschoen te vervangen? Ook als de handschoen langer gebruikt wordt dan de doorbreektijd?

Wanneer de doorbraaktijd 30 minuten is, adviseren wij te allen tijde de handschoenen niet langer te dragen/gebruiken wanneer men in aanraking is gekomen met chemicaliën. Wat de exacte doorbraaktijd is verschil van stof tot stof. Wij kunnen altijd mee helpen met een advies op maat.

Kunnen wij achteraf de presentatie ook per mail ontvangen s.v.p.?

De Powerpoint-presentatie kunnen wij toesturen. Tevens is het webinar terug te kijken.

Latex handschoenen veroorzaakten in het verleden toch ook allergie (vanuit het rubber) en werd dit verbannen. Hoe zit het met de hedendaagse latex?

Latex handschoenen uit latex zijn niet verbannen, maar worden meestal niet aangeraden. Bovendien bestaat er natuurlijke latex en synthetisch natuurlijke latex. Productiegewijs is de eerste veel goedkoper dan synthetisch geproduceerde natuurlijke rubber. Het nadeel met natuurlijke latex van planten is de aanwezigheid van verontreinigingen. Deze verontreinigingen kunnen aanleiding geven tot een Type I allergische reactie.

Type I allergie of latexallergie is een anafylactische reactie met onmiddellijke lichamelijke reactie.

Natuurrubber is afkomstig van een groep planten die latexrijke polymeren produceren (samengevoegde eenheden van het monomeer isopreen, ook bekend als 2-methylbuta-1,3-dieen).

Wereldwijd zijn de belangrijkste bronnen van natuurlijk rubberlatex de Amazone-rubberboom Hevea brasiliensis, de boom Palaquim gutta (Gutta-Percha-rubber) en Congo-rubber afkomstig van wijnstokken van het geslacht Landolphia, naast vele andere planten over de hele wereld.

Latex Tegera handschoenen van Ejendals zijn – meestal – gemaakt van Hevea brasiliensis rubber.

Deze natuurrubbermengsels kunnen een anafylactische shock (latexallergie) veroorzaken door de aanwezigheid van antigene eiwitten (1-2%). De aanwezigheid van natuurlijk rubber in een product duidt indirect op de mogelijke aanwezigheid van allergische eiwitten. Natuurrubber kan voorkomen in het gehele product (latexhandschoenen), of als onderdeel van de handschoen.

De Type I-reacties worden gemedieerd door eiwitten die IgE-antilichamen worden genoemd en die door het immuunsysteem worden geproduceerd. Dit veroorzaakt de afgifte van histamine en andere chemicaliën die ontstekingen en zwellingen veroorzaken. De reactie treedt onmiddellijk op en duurt doorgaans tussen de 5 en 30 minuten na het eerste contact.

Heeft u een voorbeeld van een product waartegen enkel latex handschoenen beschermen?

Er is geen enkel scheidkundig product waarbij enkel latex bescherming biedt. In het algemeen is latex onderschikt aan synthetische rubbers zoals nitriel en neopreen wat betreft bescherming tegen scheikundige stoffen. In het algemeen krijgt latex de voorkeur voor bijvoorbeeld medische toepassingen, dankzij de hogere flexibiliteit. Hedendaagse – zogenoemde acceleratorvrije handschoenen, zoals Tegera 858 – hebben een flexibiliteit die latex nagenoeg evenaart. Dit helaas ten koste van de bescherming tegen scheikundige stoffen.

Als je 2 handschoenen over elkaar zou dragen met beiden een doorbraaktijd van 10 minuten, wordt de doorbraaktijd dan 20 minuten?

Dit is afhankelijk van de interactie tussen het materiaal en de scheikundige stof. Indien deze relatie nagenoeg lineair is, is het antwoord ja.

Indien de relatie eerder exponentieel is, is het antwoord nee.

Wat als je zelf een MSDS maakt, waar haal je dan de informatie vandaan?

Een veiligheidsinformatieblad is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat en met aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. De informatie in een MSDS is variabel. Dit is de reden waarom deze geüpdatet worden. De regels hoe de informatie bekomen wordt, en hoe het meegedeeld wordt, zijn duidelijk gedefinieerd. In de Europese Unie werd het systeem van specifieke informatie via 'veiligheidsinformatiebladen' ingesteld bij richtlijn 91/155/EEG van 5 maart 1991, laatst gewijzigd door richtlijn 2001/58/EG van 27 juli 2001. Deze richtlijn is inmiddels ingetrokken en vervangen door Artikel 31 en Bijlage II van de REACH-verordening van 18 december 2006.

Deze inzichten zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot de individuele componenten in de scheikundige stof (zuiver of mengsel).

In welke mate is het vermelden van het type handschoen verplicht op de SDS/VIB? In ons bedrijf zijn er SDS'en waarbij enkel 'Beschermende handschoenen dragen' staat als maatregel.

De informatie die aanwezig moet zijn in de SDS kan geraadpleegd worden in Artikel 31 en Bijlage II van de REACH-verordening van 18 december 2006.

Onder hoofdstuk 8, PPE staat soms informatie over welke PPE te gebruiken. Deze informatie is echter erg verschillend, en varieert van producent tot producent. Er bestaat niet zoiets als een nitrilehandschoen met een bepaalde dikte een bepaalde performance. Dit komt omdat nitrile een heterogene groep is van materialen gemaakt van nitrile met verschillende eigenschappen.

Meestal staat er een INDICATIE op het SDS van materiaal die met alle waarschijnlijkheid meest geschikt is, zonder details. Deze werkwijze is volledig correct gezien de variatie en mogelijke complicaties.

Is deze lijst van Uniper te downloaden?

Deze staat in de opname en kunt u terugkijken. Mocht u een voorbeeld willen, stuur gerust een e-mail, zodat wij deze met u kunnen delen.

Is de lijst met doorbraaktijden ergens te vinden? Of moet iedere werkgever zijn complete chemicalienlijst naar Zweden sturen?

Via deze link vindt u meer informatie over onze chemische handschoenen, doorbraaktijden, filmpjes etc: https://www.ejendals.com/nl/tegera/guide---chemical-protection-gloves/

Een chemie-advies doen wij kosteloos. Mocht u hier interesse in hebben, neem gerust contact op. De meest voorkomende chemicaliën hebben wij in een handige pdf gezet: https://www.ejendals.com/globalassets/new-structure/pdf/chemical-guide/tegera_chemical_protection_btt_nl.pdf

"Goed om een uitleg te krijgen m.b.t. de juiste handschoen i.c.m. het product." "Nuttig en duidelijk webinar met veel inzicht op het creëren van persoonlijke veiligheid."

Deelnemers webinar

Jessica Attema, Ejendals

Jessica kwam zo’n 15 jaar geleden terecht in de wereld van persoonlijke beschermingsmiddelen, de PBM wereld. Inmiddels werkt ze ruim 6 jaar bij Ejendals, een Zweedse fabrikant van veiligheidsschoenen en veiligheidshandschoenen. Samen met haar collega’s geeft ze dagelijks adviezen aan eindgebruikers op het gebied van het veilig werken met chemische stoffen.

Peter Strijbos, Uniper

Met jarenlange ervaring in de veiligheidskunde en zware industrie, werkt Peter Strijbos momenteel bij Uniper. Als Health and Safety Advisor is Peter onder andere verantwoordelijk voor metingen, het geven van trainingen en audits.

Leonie de Jong, Stoffenmanager®

Leonie begon vroeg in het onderwijs, maar volgde na enkele jaren haar persoonlijke interesse richting Arbeidshygiëne bij Cosanta – Stoffenmanager®. Hier voorzag ze dat juist een gebrek aan kennis over het werken met gevaarlijke stoffen bij veel bedrijven een probleem kan veroorzaken. Vanuit deze overtuiging staat Leonie aan de voet van de Stoffenmanager® Academy en zet ze zich in om werknemers en managers te ondersteunen met de juiste kennis. Leonie is niet alleen opleider, maar is ook een key player in de ontwikkeling van de trainingen.