Stoffenmanager® bord

Interview: Albert Hollander, CEO Stoffenmanager®

In oktober is het precies 20 jaar geleden dat Stoffenmanager® de tool, werd gelanceerd. Samen met Albert Hollander, CEO Stoffenmanager®, kijken we terug op 20 jaar Stoffenmanager®, de uitdagingen, de successen en de ontwikkelingen. Maar we bespreken vooral wat we in de toekomst kunnen verwachten. Lees hier vast het eerste deel van ons uitgebreide gesprek.

Wat was de visie achter het starten van Stoffenmanager®?

"Na de vuurwerkramp in Enschede en de Cafébrand in Volendam tijdens de jaarwisseling van 2000, rees de vraag of er wel voldoende aandacht was voor gevaarlijke stoffen. Vooral bij het MKB. Volgens de wet is namelijk iedere werkgever verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren, waar gevaarlijke stoffen een onderdeel van is. Het onderwerp kwam op de politieke agenda te staan en er werd een onderzoek in gang gezet. Het onderzoek moest duidelijkheid geven over de eenduidigheid van de regelgeving, de toezicht hierop en de naleving hiervan door het bedrijfsleven. Daaruit bleek dat de huidige regelgeving wel afdoende was, maar dat de toezicht niet consequent was en voornamelijk het MKB het niet naleefde. Verscherping van de wettelijke kaders zou dan ook niet de oplossing zijn, maar juist het bieden van handvatten en handige tools zou het MKB motiveren om aan de wet te voldoen.
Vanuit deze filosofie is het Ministerie van SZW het vierjarig VASt programma (Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen) gestart. Het ontwikkelen en implementeren van algemeen toepasbare blootstellingsmodellen en een landelijke database met blootstellingsgegevens, was hier een onderdeel van.

TNO en Arbo Unie kregen de opdracht om een tool te ontwikkelen, wat heeft geleid tot de eerste versie van Stoffenmanager®. De demoversie werd op 27 oktober 2003 gelanceerd door de toenmalige staatssecretaris van het Ministerie van SZW, Mark Rutte. Stoffenmanager® is in de afgelopen 20 jaar enorm ontwikkeld, maar ik vind het mooi om te zien dat de oorspronkelijke visie; werkgevers de juiste handvatten bieden om aan de wet te voldoen, nog steeds onze drijfkracht is."

Albert Hollander

Albert Hollander, CEO Stoffenmanager®

Volgend jaar lanceren we Stoffenmanager® 9

Albert Hollander, CEO Stoffenmanager®

Wat is een belangrijke mijlpaal die Stoffenmanager® heeft bereikt in de afgelopen 20 jaar, die je is bijgebleven?

"In 20 jaar tijd zijn er natuurlijk vele mijlpalen geweest, waarvan de start van Stoffenmanager® bovenaan staat. Maar wanneer ik een keuze moet maken, dan komt er een belangrijk moment bij mij boven.
In 2005 was Stoffenmanager® primair ontwikkeld voor branches, die er vervolgens een eigen branchespecifieke versie van maakten. Dit was ook een onderdeel van het VASt-programma. Uiteindelijk zijn er hiervan 10 ontwikkeld, maar er was natuurlijk ook een ‘generieke’ versie. Er is toen besloten om deze beschikbaar te stellen aan bedrijven die niet waren aangesloten bij deze branches. Op 26 mei 2005 kwam deze versie beschikbaar via www.arbo.nl voor het grote publiek. Dit is de voorloper van de huidige versie van Stoffenmanager® en nog steeds staan we voor het principe dat ieder bedrijf aan de wet- en regelgeving moet kunnen voldoen. Dankzij ons unieke freemium model blijven we dit dan ook mogelijk maken.

Ik zie trouwens ook al een nieuwe mijlpaal aankomen. Volgend jaar lanceren we Stoffenmanager® versie 9. Ik ga hier binnenkort zeker nog meer over vertellen!"

Laboratorium

Onderzoekslaboratorium

Hoe zie je de toekomst van Stoffenmanager®?

'Wij gaan voor maximale impact. We willen namelijk een significante bijdrage leveren als het gaat om het veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen. We bieden een gratis versie van Stoffenmanager®, waar ook kleinere organisaties gebruik van maken. Iedere maand verwelkomen we ruim 200 nieuwe gebruikers, 50% uit Nederland en de rest uit andere delen van Europa en de wereld. De internationale toegankelijkheid willen we ook verder uitbreiden. Met onze 11 talen zijn we beschikbaar voor een groot deel van de wereld. Gunstig voor organisaties met meerdere locaties in het buitenland.
Er is op dit moment ook veel belangstelling voor de wetenschappelijke doorontwikkeling van bestaande en nieuwe modellen in Stoffenmanager®. In het kader van Covid-19 is biologische agentia hier een goed voorbeeld van en zal een extra dimensie aan Stoffenmanager® geven in toekomst.

Zelf zie ik het persoonlijk blootstellingsdossier als stip op de horizon. Dit betekent dat de resultaten van de RI&E, dus de blootstellingsgegevens, worden gekoppeld aan het persoonlijke gezondheidsdossier van de werknemer. We hebben hier al een eerste stap in genomen en we gaan in de toekomst nog meer nieuwe ontwikkelingen implementeren in Stoffenmanager®. Het voelt dan ook alsof we aan het begin staan van een nieuwe fase, vol nieuwe kansen."