Stoffenmanager® 20 jaar

Gratis webinar: In gesprek met de bedrijfsarts

Stoffenmanager® bestaat 20 jaar! Reden voor festiviteiten. Het komende jaar bieden we je gratis webinars, leuke artikelen, interviews, en online bijeenkomsten aan. Op donderdag 12 oktober hebben we de aftrap gehad met bedrijfsarts Frits van Rooy van Arbo Unie. Leonie vroeg Frits o.a. naar de samenwerking tussen bedrijfsarts en arbeidshygiënist als het gaat om zieke medewerkers. Frits gaf aan hoe belangrijk het is dat de bedrijfsarts kennis heeft van de werkomgeving, bedrijfsbezoeken uitvoert en vooral verder kijkt dan alleen naar de ziekte die een persoon heeft.

In gesprek met de bedrijfsarts

Tijdens het webinar zijn er wat vragen binnengekomen. De vragen zijn niet in het algemeen te beantwoorden. Als u uw vraag alsnog wilt stellen aan Frits, kunt u gebruik maken van onderstaande knop.

Onze sprekers

Frits van Rooy

Frits van Rooy | Bedrijfsarts Arbo unie

Frits van Rooy

Frits van Rooy is werkzaam als bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige, Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) en toxicoloog o.a. bij het Arbo Unie Expertise Centrum Toxische Stoffen (ECTS) en de Polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie te Nijmegen en Utrecht. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek bij het Het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) naar vraagstukken met betrekking tot arbeidsgerelateerde longaandoeningen en is samen met Dr. S. Peters, coördinator van de academische werkplaats RISICO ANALYSE VAN BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLINGEN. Hij is lid van Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) en vanaf 2016 permanent lid van de Gezondheidsraad.

Leonie de Jong

Leonie begon vroeg in het onderwijs, maar volgde na enkele jaren haar persoonlijke interesse richting Arbeidshygiëne bij Cosanta – Stoffenmanager®. Hier voorzag ze dat juist een gebrek aan kennis over het werken met gevaarlijke stoffen bij veel bedrijven een probleem kan veroorzaken. Vanuit deze overtuiging staat Leonie aan de voet van de Stoffenmanager® Academy en zet ze zich in om werknemers en managers te ondersteunen met de juiste kennis. Leonie is niet alleen opleider, maar is ook een key player in de ontwikkeling van de trainingen.

Leonie de Jong | Opleider Stoffenmanager®