Collega's werken in laboratorium

Stoffenmanager® Fieldlab – draag bij met uw kennis!

U schat de blootstelling van stofje X bij het pipetteren in een zuurkast. Tot uw verbazing is de uitkomst niet veilig. Of u wilt de blootstelling aan respirabel stof en kwarts schatten bij het storten van poeders, maar Stoffenmanager® geeft alleen de concentratie van de inhaleerbare stof. Komt u dit ook wel eens tegen? Stoffenmanager® is voortdurend bezig om met meer gedetailleerde data de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen voor onze klanten verder te beperken. En daar hebben we uw kennis en expertise bij nodig! 

We zijn twee projecten gestart waarin we samen met onze community Stoffenmanager® Fieldlab verder willen bouwen aan de doorontwikkeling van de onderliggende Stoffenmanager® rekenregels. Wat gaan we doen?

Project 1: Ontwikkeling rekenregels 

Begin 2021 is Cosanta/Stoffenmanager® samen met IFA/GESTIS - Stoffenmanager® en mede gefinancierd door het Duitse DGUV fonds, een 2-jarig onderzoeksproject gestart. Het doel is het genereren van zoveel mogelijk data om rekenregels verder te ontwikkelen voor gevalideerde kwantitatieve blootstelling aan:
1. Respirabel stof en respirabel kwarts voor handelingen met stofvormige producten.
2. Respirabel stof bij verspanende handelingen in de metaalindustrie.  
3. Respirabel kwarts bij verspanende handelingen in de bouw.

Project 2: Uitbreiding van het aantal bronmaatregelen 

Gerelateerd aan het eerste project, is de Stoffenmanager® International Scientific Advisory Board (ISAB) een project gestart waarbij we ook het aantal bronmaatregelen gaan uitbreiden. Inmiddels is er een goede start gemaakt en is onze database uitgebreid van 5 naar 10 bronmaatregelen met bijbehorende reductiefactoren. Maar uiteraard willen we nog meer data verzamelen om juist specifiek de bedrijven die werken met kleinere hoeveelheden en stoffen met zeer lage grenswaarden van accuratere bronmaatregelen te voorzien.

Draag bij aan onze community-based innovation projecten en word onderdeel van Stoffenmanager® Fieldlab! U kunt zich aanmelden via: henri.heussen@stoffenmanager.com of hicham.zilaout@stoffenmanager.com. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Uw deelname is waardevol

Voor beide projecten zijn meetdata nodig om de rekenregels te valideren/kalibreren. Partners uit verschillende landen hebben al meetdata beschikbaar gesteld en ook in Nederland is er een start gemaakt. Maar om deze innovatieslag te maken, is er meer Nederlandse meetrapporten met voldoende contextuele informatie nodig. Daarom is uw databijdrage aan deze ontwikkeling enorm waardevol!

Uiteraard worden uw data anoniem verwerkt en kunt u zelf de mate van betrokkenheid bepalen.

a) Heeft u weinig tijd? U deelt de meetrapporten met ons. Wij coderen de data en doen de rest. Alleen bij onduidelijkheden nemen we contact op.

b) Wilt u juist graag meer betrokken zijn bij het onderzoeksproject? Wij delen de “Stoffenmanager® data collection sheet for validation” xls met u. Na een instructie codeert uzelf de data en stuurt u de rapporten met de xls naar ons op. Wij coderen dan onafhankelijk ook de rapporten en bespreken de resultaten met u. Hierdoor krijgt u meer achtergrondkennis over de ins en outs van het proces.

Wat gebeurt er met uw data? 

De rekenregels komen beschikbaar in zowel de gratis basis licentie als de uitgebreidere betaalde licenties. Alle licentievormen zijn te vinden op www.stoffenmanager.com. Tweemaal per jaar organiseren we het Stoffenmanager® Fieldlab brainstorm event, waar we samen verder bouwen aan innovatie met onze deelnemende klanten.

Deelname en contact

Voor deelname of meer informatie kunt u contact opnemen met henri.heussen@stoffenmanager.com of hicham.zilaout@stoffenmanager.com