Artikel- Het belang van de RI&E

In het kader van de Week van de RI&E besteden wij hier extra aandacht aan. De RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) is een belangrijk hulpmiddel dat werkgevers ondersteunt om de risico's op de werkplek in kaart te brengen en op te lossen. In dit artikel gaan we dieper in op het belang en de toepassing van een RI&E.

Wat is een RI&E?

Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie: een hulpmiddel dat werkgevers in de gelegenheid stelt om de risico’s op de werkplek in kaart te brengen en daar concrete acties aan te verbinden. Denk aan risico’s zoals (langdurige) blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen, wat kan leiden tot ziekte en langdurig uitval. Met een RI&E stimuleert u een gezonde en veilige werkplek, met als doel zo min mogelijk gezondheidsklachten, ziekteverzuim, en bedrijfsongevallen. Aan de hand van de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld, waar de maatregelen in staan om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken, te reduceren, of te vermijden.

Waarom is een RI&E belangrijk?

Vanuit de Arbowet is iedere werkgever met personeel verplicht een RI&E op te stellen. Onderzoek toont namelijk aan dat een gezonde werkomgeving bijdraagt aan een positieve en productieve houding van werknemers. Daarom is het essentieel dat de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die het werk in een bedrijf met zich meebrengen zoveel mogelijk beperkt worden. De RI&E is dan ook een dynamisch document waar we aan af kunnen lezen hoe het staat met deze risico's.

Wat is de rol van de werknemer bij een RI&E?

Werknemers spelen een belangrijke rol in het opstellen van een RI&E. Zij hebben namelijk de kennis en ervaring waarmee de risico’s op de werkvloer in kaart gebracht kunnen worden. Ook kan de werknemer meedenken over mogelijke oplossingen om op een verantwoorde manier om te gaan met deze risico’s, wat bijdraagt aan de draagvlak. Het is dus ideaal om de kennis en ervaring van de werkgever en werknemer te combineren, om zo samen goede afspraken te maken met betrekking tot een veilige en gezonde werkomgeving!

Waarom doet Stoffenmanager® mee aan de week van de RI&E?

Onze missie is om zo veel mogelijk organisaties te begeleiden om een veilige en gezonde werkplek te realiseren. Daarom dragen wij graag bij in de Week van de RI&E om extra aandacht te vragen voor dit onderwerp, Wij zien de RI&E dan ook als de backbone van de organisatie en een onmisbaar startpunt voor een actieve aanpak naar een veilige en gezonde werkomgeving.

Stoffenmanager® helpt u eenvoudig met de inventarisatie

Uiteraard wil elk bedrijf haar werknemers een veilige en gezonde werkomgeving bieden en aan de wetgeving voldoen, maar dat het als extra werk ervaren kan worden.
Met Stoffenmanager® kunt u stap voor stap de risico's voor gevaarlijke stoffen in kaart brengen.
Stap 1: De eerste stap van de RI&E is een inventarisatie van de risico’s. Een goed stoffenbeleid en een overzicht van de risico’s van de producten waarmee uw bedrijf werkt is daarvoor essentieel! In Stoffenmanager® kan dit onderdeel op een eenvoudige manier uitgevoerd worden met de stap ‘inventariseren’.
Stap 2: Het uitvoeren van de RI&E wordt in Stoffenmanager® gedaan met de stap ‘beoordelen'.
Stap 3: De stap ‘beheersen’ gaat over het maken van een plan van aanpak.
Het Stoffenmanager® dashboard maakt in één oogopslag de status van uw bedrijf zichtbaar. Hier ziet u hoeveel producten er in uw account staan, hoeveel risicobeoordelingen er gedaan zijn, en wat de uitkomst (risicoprioritering en -beheersing) is van die risicobeoordelingen. Dit is een waardevol overzicht dat dient tot een effectieve aanpak voor een veilige werkomgeving.

Is het uitvoeren van een RI&E éénmalig?

Nee. Een RI&E moet actueel gehouden worden. Er kunnen nieuwe risico’s ontstaan naar aanleiding van veranderingen van de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe of aangepaste werkplekken, het uitvoeren van gewijzigde werkprocessen, en/of het gebruik van andere (gevaarlijke) stoffen. De RI&E is wezenlijk nooit "klaar" en moet up-to-date gehouden worden. Hiermee draagt u bij aan een goed arbobeleid!

Meer weten over de RI&E? Neem deel aan het gratis Webinar

Op 23 juni organiseren wij het webinar: Wetgeving en de RI&E. Tijdens dit webinar besteden we volop aandacht aan de RI&E en de wetgeving die daarbij komt kijken. Ook is er ruimte om vragen te stellen aan verschillende experts. U kunt zich nu aanmelden!