Man met blauwe ton

Nieuwe release Stoffenmanager®. Wat verandert er voor u?

Er heeft op dinsdag 13 september een nieuwe release plaatsgevonden. Dit houdt in dat er verschillende nieuwe features zijn bijgekomen. We zetten enkele functionaliteiten van, inmiddels versie 8.3.17, voor u op een rij:

Nieuwe features

  • Vergelijk het resultaat van uw risicobeoordeling inademing met en zonder toepassing van een PBM

Zoals u weet volgt u bij uw (gevaarlijke) stoffenbeleid de arbeidshygiënische STOP-strategie. STOP staat voor Substitutie, Technische aanpassingen, Organisatorische aanpassingen en als laatste stap PBM (persoonlijk beschermingsmiddel). Bij het volgen van deze strategie gaat u, als er in uw organisatie een gevaarlijke stof wordt gebruikt, dus eerst op zoek naar een alternatief, kijkt u in tweede instantie naar een technische oplossing, als derde naar een organisatorische oplossing en als laatste kiest u voor een geschikt persoonlijk beschermingsmiddel.

Wij horen vaak dat de arbeidsinspectie graag ziet wat het verschil is in de risicobeoordeling bij het werken met een gevaarlijke stof met en zonder persoonlijk beschermingsmiddel. Het is nu mogelijk om dat in één overzicht te zien.

Als u de risicobeoordeling inademing bekijkt ziet u nu per component wat de beoordeling is met en zonder toepassing van de PBM.

  • Stoffenmanager SHARE nu ook te gebruiken in uw eigen systeem

Gebruikt u een eigen systeem om uw data, bijvoorbeeld Werkplekinstructiekaarten te delen met uw collega’s? Het is nu mogelijk om in SHARE (de module waarmee u uw WIK’s kunt delen) een zogenaamde deeplink te gebruiken. Uw collega’s kunnen nu de RIE WIK’s benaderen via uw eigen document sharing systeem. U kunt natuurlijk zoals nu ook het geval is gebruik maken van de Interface van SHARE, maar het is nu ook mogelijk om de RIE WIK's in te zien zonder deze te gebruiken.

*De volledige lijst met nieuwe functionaliteiten kunt u hier vinden. Heeft u nog vragen over de nieuwe release? Onze helpdesk staat voor u klaar!