In gesprek met de bedrijfsarts

Bekijk het webinar "In gesprek met de bedrijfsarts"

Tijdens het webinar vroeg Leonie aan Frits onder andere naar de samenwerking tussen bedrijfsarts en arbeidshygiënist als het gaat om zieke medewerkers. Frits gaf aan hoe belangrijk het is dat de bedrijfsarts kennis heeft van de werkomgeving, bedrijfsbezoeken uitvoert en vooral verder kijkt dan alleen naar de ziekte die een persoon heeft.