Industrie collega's

Update gevaarlijsten in Stoffenmanager®

In Stoffenmanager® worden meerdere gevaarlijsten beschikbaar gesteld. U kunt deze gebruiken om uw eigen producten hiermee te vergelijken. Deze lijsten worden regelmatig geüpdate als er weer nieuwe releases zijn vrijgegeven. Juli is altijd een drukke maand, waarbij veel lijsten herzien worden. Hieronder ziet u een overzicht van de lijsten die een update gehad hebben, met de belangrijkste wijzigingen.

REACH-SVHC lijst

Stoffen die op de REACH SVHC lijst staan zijn kandidaten voor de REACH Autorisatielijst. De Afkorting SVHC staat voor Substances of Very High Concern, stoffen met een hoge prioriteit. Het is dus belangrijk om te monitoren of u dit soort stoffen in uw inventarisatie heeft. De stoffen op deze lijst zijn bijvoorbeeld CMR-stoffen, hormoon verstorende stoffen, milieugevaarlijke stoffen enz. Ook staan er specifieke groepen van componenten in opgenomen zoals de PFAS stoffen. Deze zijn sterk persistent in het milieu en worden op termijn volledig verboden in Europa.

RIVM ZZS lijst

De Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) lijst van het RIVM bestaat uit stoffen die gevaarlijk zijn voor de mens en het milieu, omdat ze o.a. de voortplanting kunnen belemmeren, kankerverwekkend zijn, of zich in de voedselketen ophopen. Voor deze stoffen is het verplicht om op zoek te gaan naar een minder schadelijk alternatief.

CMR-lijst SZW

Twee keer per jaar publiceert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de SZW-lijst van CMR-stoffen. Ditmaal zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de vorige lijst, die gepubliceerd was in januari 2023. In Stoffenmanager® zijn verschillende CMR-overzichten te vinden. U kunt zien welke stoffen als CMR geregistreerd zijn, u kunt rapporten maken, u kunt overige stoffen registreren en u kunt zoeken in verschillende CMR-lijsten. Dit kan allemaal gevonden worden onder de knop "inventariseren" en "CMR".

Vragen? Neem contact met ons op.

De overige gevaarlijsten in Stoffenmanager® zijn ook gecontroleerd en deze zijn nog steeds up-to-date (dit betreft de Allergenenlijst Stoffenmanager®, ChemSec SIN lijst, Deutsche KMR Liste, Endocrine Disruptor lijst, EU CM lijst, en de REACH autorisatie lijst). Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.

Contact