Onderzoek biologische agentia

Gratis Webinar Biologische risico's

Bacteriën, virussen en schimmels, oftewel biologische agentia. Ze zijn overal om ons heen, maar lang niet altijd zichtbaar. Door Covid-19 zijn we ons meer bewust van de aanwezigheid van micro-organismen en in veel sectoren komen medewerkers hiermee in aanraking, vaak onbedoeld. In 2021 veroorzaakten naar schatting alleen overdraagbare ziekten wereldwijd al 310.000 werkgerelateerde sterfgevallen. Het wordt dus steeds belangrijker.

We gingen in gesprek met Henri Heussen (CTO Stoffenmanager® en projectmanager BioRisk) en Jaap Maas (klinisch arbeidsgeneeskundige en bedrijfsarts). We bekeken welke sectoren meer risico lopen, hoe we risico's kunnen herkennen en welke maatregelen we kunnen nemen.

Bekijk hier het webinar terug door de code 'w!Yv2@Y0' in te voeren.

Download hier het document over biologische risico's.

Hierbij enkele links die tijdens het webinar aan bod kwamen:

Q&A

Zijn de resultaten van de AWZI/RWZI vrij beschikbaar?

Nee, de resultaten van het onderzoek bij de waterzuiveringsinstallaties zijn niet vrij beschikbaar.

Is de gevoeligheid voor een infectie met micro-organismen groter na een (grote) operatie? Dit stond in een NVVA-nieuwsbrief van lang geleden.

Het herstel na een grote operatie vergt veel van het lichaam en kan aanleiding geven tot een (tijdelijke) vermindering van de m.n. cellulaire immuniteit. Dit kan op zijn beurt aanleiding geven tot een hogere vatbaarheid voor bepaalde infectieziekten. Een ander mechanisme is dat door de operatie de weefsels en natuurlijke barrières beschadigd zijn, zodat micro-organismen gemakkelijker kunnen binnendringen.

Ik heb niet geweten dat onze darmbacterien vitamine D aanmaken. En heeft dit dan een beschermend effect op een infectie met MO?

Indirect. Vit-D is nodig van groei, sterke botten, werking van bepaalde weefsels en ook een goede immuniteit. Dus, indirect heeft het inderdaad een beschermend effect.

Dr. ir. Henri Heussen, CTO Stoffenmanager®

Dr. ir. Henri Heussen is geregistreerd arbeidshygiënist en toxicoloog met ruim 30 jaar ervaring. Hij is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van Stoffenmanager® en is momenteel CTO bij Stoffenmanager®. Zijn voornaamste drijfveer is de valorisatie van onderzoek – het vertalen van onderzoek naar de dagelijkse praktijk: “alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger.”

Jaap Maas

Jaap Maas

Jaap Maas is ruim vijftien jaar werkzaam als senior bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige. Zijn expertise op preventie en crisismanagement ligt met name op het in kaart brengen en beheersen van risico’s die samenhangen met biologische agentia. Bijzondere aandacht gaat uit naar advisering t.a.v. endotoxinen, zoönotische infecties, vaccinatie, medisch kwetsbare werknemers, zwangeren en zorg. Tenslotte is hij werkzaam als klinisch arbeidsgeneeskundige op het terrein van longziekten, lymeziekte en Post COVID-19.

Leonie de Jong

Leonie begon vroeg in het onderwijs, maar volgde na enkele jaren haar persoonlijke interesse richting Arbeidshygiëne bij Cosanta – Stoffenmanager®. Hier voorzag ze dat juist een gebrek aan kennis over het werken met gevaarlijke stoffen bij veel bedrijven een probleem kan veroorzaken. Vanuit deze overtuiging staat Leonie aan de voet van de Stoffenmanager® Academy en zet ze zich in om werknemers en managers te ondersteunen met de juiste kennis. Leonie is niet alleen opleider, maar is ook een key player in de ontwikkeling van de trainingen.