Collega's werken in laboratorium

Blootstelling aan biologische agentia wordt steeds belangrijker

Door de COVID-19 pandemie is er meer aandacht gekomen voor de gezondheidsrisico's door biologische agentia. In 2021 veroorzaakten naar schatting alleen overdraagbare ziekten wereldwijd al 310.000 werkgerelateerde sterfgevallen. Daarom ontwikkelt Stoffenmanager® in nauwe samenwerking met een internationaal wetenschappelijk consortium ( IRSST- Canada, Lisbon School of Health Technology /Polytechnic Institute of Lisbon; NFA - Denemarken, AEHI, -Spanje, IOM – UK en NKAL – NL (voorbereidende fase)) ) een nieuwe kwalitatieve risicobeoordelingstool voor blootstelling aan biologische agentia. Om de voortgang en het doel van deze nieuwe BioRisk tool te presenteren, ging het onderzoeksteam van Stoffenmanager® vorige maand naar de Inhaled Particles and NanOEH conferentie in Manchester. Wat zijn de take-aways van dit evenement? En hoe ontwikkelt BioRisk zich vanaf hier?

Interview met onderzoeker Carlota Alejandre Colomo

We bespreken dit verder met Carlota Alejandre Colomo, onderzoeker bij Stoffenmanager® en hoofdonderzoeker van de BioRisk tool.

Kun je wat meer vertellen over wat de conferentie in Manchester inhield?

Van 15 tot 18 mei waren we op de Inhaled Particles en NanOEH conferentie. Oorspronkelijk waren dit twee onafhankelijke conferenties die nu samenwerken met als doel de huidige kennis en inzichten over (nano) deeltjes en vezelgevaren, blootstelling en risico's te verbeteren. Tijdens de conferentie presenteerden we een poster van ons onderzoek naar biologische agentia. De titel van de poster is 'Functional requirements to develop a new risk assessment model for exposure to biological agents". Het laat zien waar we aan hebben gewerkt samen met de leden van ons internationale consortium met wie we de BioRisk tool ontwikkelen. De conferentie was een initiatief van BOHS (British Occupational Hygiene Society) om de samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers, wetenschappers, praktijkmensen en andere experts op het gebied van de beoordeling van de blootstelling aan geïnhaleerde deeltjes, gevaarevaluatie en risicobeoordeling. Het was dus een interessante bijeenkomst van multidisciplinaire professionals.

We hebben nog veel werk voor de boeg om mensen bewust te maken van de risico's van blootstelling aan biologische agentia.

Carlota Alejandre Colomo, Researcher | Stoffenmanager®

Je hebt een poster gepresenteerd op de conferentie. Wat waren de reacties hierop?

De poster werd goed ontvangen, maar de conferentie was niet echt gericht op biologische agentia. Dit is eigenlijk juist de reden waarom we zijn gegaan. We hebben nog veel werk voor de boeg om mensen bewust te maken van de risico's van blootstelling aan biologische agentia. Dit onderwerp blijft een soort blinde vlek. Gevaarlijke stoffen hebben altijd de meeste aandacht gekregen, maar er zijn nog andere elementen in ons midden die onze werk- en leefomgeving kunnen verstoren. Zoals we gezien hebben met de COVID-19 pandemie.

Wat zijn jullie take-aways van deze conferentie?

We hebben kennis, inspiratie, netwerk en ervaring meegenomen. Het is motiverend om andere professionals binnen het vakgebied te ontmoeten. We hadden veel interessante discussies over recente bevindingen en hoe we deze kennis verder kunnen brengen. Tijdens dit evenement kwam ik in contact met twee onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk die mogelijk geïnteresseerd zijn in samenwerking. Met betrekking tot ons project kunnen we dus stellen dat dit een vruchtbaar evenement was.

Waar staan jullie op dit moment met de ontwikkeling van de BioRisk tool en hoe gaan jullie nu verder?

Ons inhalatiealgoritme is nu klaar en we testen om te zien of het moet worden aangepast of gecorrigeerd. voor alle duidelijkheid: we zitten nog in de pilotfase. In dit deel van een project is het belangrijk om zoveel mogelijk relevante testscenario's te hebben. Op dit moment bespreken we nog met de consortiumleden het definitieve ontwerp van de andere transmissieroutes voor biologische agentia, zoals huid, slijm en parenteraal. We hebben echter al positieve feedback ontvangen van bedrijven die meedoen aan de pilot. Ze hebben een gedetailleerde rapportage van ons ontvangen, wat heeft geleid tot meer bewustzijn op de werkvloer en motivatie om te werken aan een gezonde werkomgeving. En we kunnen concluderen dat ons algoritme tot nu toe werkt. Al met al ziet het er veelbelovend uit.